logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska
Opis:Lokalna Grupa Działania Puszcza KnyszyńskaLokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 01-12-2011 13:11:04
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 18-06-2012 13:40:48

Lokalna Grupa Działania Puszcza KnyszyńskaLokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska powstała w oparciu o dotychczasowe doświadczenia współpracy pomiędzy gminami Puszczy Knyszyńskiej. Jest wynikiem doświadczeń wspólnych prac w Gospodarczej Unii Gmin"Progres XXI" od 1994 roku oraz Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl od 1999 r. To właśnie współpraca na płaszczyźnie turystyki,drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się podstawą do realizacji projektu Lokalnej Grupy Działania oraz w jego efekcie do powołania i zarejestrowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska w 2008 roku - Roku Puszczy Knyszyńskiej.

Wizja Puszczy Knyszyńskiej
 
Region LGD Puszcza Knyszyńska stanie się popularnym i jeszcze bardziej atrakcyjnym turystycznie miejscem, oferującym spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom, stwarzającym warunki do pracy, odpoczynku, rozwoju zainteresowań; regionem z łatwym dostępem do nowoczesnych technologii, warunkujących dostęp do świata oraz wpływajacych na zwiększenie zainteresowania aktywnych turystów z Polski i zagranicy.

Więcej informacji na stronie LGD Puszcza Knyszyńska

Zapraszamy do uzupełnienia opisu