logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Rezerwat krajobrazowy Szwajcaria Podlaska
Krzyczew (bialski, Terespol)
Opis:Rezerwat krajobrazowy Szwajcaria PodlaskaRezerwat krajobrazowy Szwajcaria Podlaska
Współrzędne
resize
Autor informacji : Jarek Wojtach
Data utworzenia informacji : 02-06-2012 12:35:30

Szwajcaria Podlaska – rezerwat utworzony w 1995 r. na powierzchni 24,0 ha koło miejscowości Neple w pobliżu ujścia Krzny do Bugu. Rezerwat powołano w celu zachowania walorów krajobrazowych oraz ochrony zbiorowisk leśnych, wodnych i nadwodnych odznaczających się dużym stopniem, naturalności i obecnością rzadkich gatunków roślin. Największą wartość przyrodniczą posiadają nadrzeczne łęgi wierzbowo – topolowe, które rosną wzdłuż rzeki Bug i większych starorzeczy. W pozostałych drzewostanach dominuje sosna pospolita, dąb szczypułkowy, topola biała, lipa drobnolistna. Flora rezerwatu posiada wiele gatunków chronionych i rzadkich. Do grupy pierwszej należą: orlik pospolity, wawrzynik wilczełyko, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, paproć zwyczajna, kopytnik pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, turówaka leśna. Z gatunków rzadkich występują: skrzyp łąkowy, zdrojówka rutewkowata, czerniec gronkowy, fiołek przedziwny, świąrząbek gajowy, jaskier kaszubski. Rezerwat Szwajcaria Podlaska należy do jednych z nielicznych miejsc w Polsce występowania żółwia błotnego zaliczonego w „ Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” do gatunków ginących. Z rzadkich gatunków ptaków występują tu siweczka rzeczna, zimorodek, turkawka, pustułka, dudek.

Źródło informacji - www.serpelice.pl

Zapraszamy do uzupełnienia opisu