logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
I Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Prusa
SIEDLCE (siedlecki, Siedlce)
Opis:I Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława PrusaI Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Prusa
Współrzędne
resize
Autor informacji : Jan Chróścicki
Data utworzenia informacji : 23-03-2013 19:40:45
Autor modyfikacji : Jan Chróścicki
Data modyfikacji informacji : 05-01-2015 10:08:49

I Liceum Ogólnokształcące im.B.Prusa, fotografował Jan Chróścicki

I Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Prusa w Siedlcach http://prus.siedlce.pl

Fotografował i informację dodał mgr Jan Chróścicki

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa należy do najstarszych szkół w Siedlcach. W 1906 r. została założona prywatna szkoła kierowana przez Tadeusza Radlińskiego zwana Gimnazjum Podlaskim, która mieściła się w gmachu przy ul. Floriańskiej. Szkoła powstałą w wyniku strajków szkolnych z lat 1902-1905 jako konkurencja dla rosyjskiego Rządowego Męskiego Gimnazjum Klasycznego mieszczącego się przy ulicy Szkolnej (dzisiaj Konarskiego, budynek obecnego Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego).
W roku 1912 dyrektorem szkoły został Mieczysław Asłanowicz. Gimnazjum Podlaskiemu udało się przetrwać aż do odzyskania niepodległości. Jesienią 1918r. Zostało ono upaństwowione i otrzymało nazwę Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Było to trzecie państwowe polskie gimnazjum w odradzającej się Polsce. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Przy ulicy Floriańskiej został utworzony Wydział Humanistyczny, przy ul. Konarskiego Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Funkcję dyrektora szkoły sprawował nadal Mieczysław Asłanowicz, a jego zastępcą został Stanisław Rutkowski, który odpowiadał za wyodrębniony Wydział Humanistyczny. W 1923r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w odrębną placówkę - Państwowe Gimnazjum im. B. Prusa. Legalną działalność szkoły przerwała II wojna światowa. Pracę wznowiono w 1944 r. i kontynuowana jest ona do dnia dzisiejszego. Od roku 1953 szkoła stała się placówką koedukacyjną.

Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), patron szkoły - uczęszczał do gimnazjum w Siedlcach na przełomie lat 1861/1862 (późniejsza nazwa szkoły - Rządowe męskie Gimnazjum Klasyczne). W szkole tej uczył starszy brat pisarza - Leon Głowacki. Bracia wzięli udział w Powstaniu Styczniowym w 1863r, walczyli w bitwie pod wsią Białki, po której dostali się do niewoli rosyjskiej.

Sztandar szkoły z 1934r - strona prawa

Sztandar szkoły z 1934r - strona lewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar szkoły ufundowany na I Zjazd Absolwentów 18.11.1934

Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu