logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Miejsce Mocy
BIAŁOWIEŻA (hajnowski, Białowieża)
Opis:Miejsce MocyMiejsce Mocy
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 02-03-2010 23:44:20
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 06-07-2010 21:29:18

Miejsce Mocy

Miejsca mocy to obszary o pozytywnym promieniowaniu, tzn. występuje w nich taka forma subtelnej wibracji, która jest najzdrowsza dla człowieka. Dzięki niej w miejscach tych znacznie lepiej czujemy się, szybciej wypoczywamy, łatwiej regenerują się nasze siły witalne, uaktywnia się intuicja.

Położone w oddziale 495 (tak oznaczone jest na mapach nadleśnictwa to miejsce)  Miejsce Mocy jest szczególnie zagadkowe i interesujące. Jest ono porośnięte wieloma przedziwnie uformowanymi, często wielopniowymi i pozrastanymi dębami, sosnami i świerkami. Występuje tu również wyjątkowe nagromadzenie głogów i dzikich grusz (według niektórych badaczy jest to dowód na to ze funkcjonowało tu okresowe obozowisko pasterzy wypasających w XIX w bydło w lesie). Pomiędzy nimi ułożone są w przemyślny system głazów rożnej wielkości i kształtu, zaś pod warstwą próchnicy ukryty jest kolejny system utworzony przez mniejsze kamienie.

Osoby wrażliwe, ustawiwszy się w odpowiednim punkcie, mogą odczuwać całą gamę subtelnych wibracji – od oczyszczających umysł, dających pełne odprężenie, do powodujących zachwianie równowagi, lekko oszałamiających. Sam układ kamieni ma zagadkową właściwość powstrzymywania od wejścia do jego wnętrza osób szczególnie wrażliwych.

Miejsce MocyPrzypuszcza się że było to miejsce kultu dawnych Słowian. Stara legenda głosi, że istniało w Puszczy miejsce, w którym gromadzili się wtajemniczeni, by wykorzystując swoją moc i kamieni powstrzymywać wrogów i złe moce. Być może te pradawne rytuały odbywały się w tym miejscu. Jest to prawdopodobne- położone w pobliżu uroczysko nosiło niegdyś nazwę Czartowe Błota, a tak wielkiego zgromadzenia przedziwnie uformowanych drzew, jakby rozsadzanych energią płynącą z głębi ziemi nie ma nigdzie więcej.

To wyjątkowe miejsce odkryte zostało przez przypadek w styczniu 1993 roku przez trójkę Białowieża. Poszukujący zwrócili uwagę na szczególnie pozytywne odczucia, jakich doświadczyli wchodząc na niewielką polankę. Odwiedzający to miejsce radiesteci potwierdzili podwyższone promieniowanie elektromagnetyczne.

Zapraszamy do uzupełnienia opisu