logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego
Siedlce (siedlecki, Siedlce)
Opis:Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu MetalowegoDawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego
Współrzędne
resize
Autor informacji : Muzeum Regionalne Siedlce
Data utworzenia informacji : 27-09-2010 09:02:55
Autor modyfikacji : Jan Chróścicki
Data modyfikacji informacji : 23-03-2013 19:11:01

Siedlce

Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu MetalowegoDawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego istniejąca od 1903r.
Projekt budynku wykonał architekt miejski O. Czerwiński według planu akademika R. R. Morfieleda z 1891 r. Car Mikołaj II zatwierdził uchwałę rządową o przyznaniu corocznej dotacji w wysokości 7.465 rubli na prowadzenie szkoły rzemieślniczej.

Szkoła jest na ul. Konarskiego 11(dawna ulica Szkolna), obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica adres strony http://www.zsp1.siedlce.pl.

Zdjęcie archiwalne ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Od 1961r  5-letnie Technikum Elektryczne o specjalności: elektroenergetyka.

Od 1965r

W sierpniu władze oświatowe powołały, na bazie istniejących szkół, zbiorczą placówkę oświatową pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Karola Świerczewskiego.

W skład zespołu weszły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o kierunkach kształcenia: mechanik samochodowy, ślusarz, tokarz, elektromonter, radiomonter.
Technikum Elektryczne 5-letnie o specjalnościach: elektroenergetyka, radiotechnika i telewizja (w następnych latach elektronika).
Technikum Elektryczne 3-letnie na podbudowie ZSZ o specjalności: elektroenergetyka.
Państwowa Szkoła Techniczna o 5-semestralnym cyklu nauczania kształcąca absolwentów liceów ogólnokształcących o specjalności telewizja odbiorcza.

Od 2002

Z dniem 1 września2002, na mocy uchwały Rady Miasta Siedlce, powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica. Nominację na dyrektora szkoły otrzymał mgr inż. Mirosław Osiński. W skład Zespołu wchodzą:

  • III Liceum Ogólnokształcące
  • I Liceum Profilowane
  • Technikum Nr I
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ.
Monument
Zapraszamy do uzupełnienia opisu