Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Okupowany Białystok w latach 1942-1944. Zdjęcia ze zbiorów Jana Murawiejskiego. - Pałac Branickich

Podczas niemieckiej okupacji w pałacu mieścił się Krajowy Urząd Planowania i Urząd Cywilnego Komisarza.  W tym okresie obiekt nie ucierpiał właściwie zupełnie. Dopiero podczas wycofywania się w lipcu 1944 spalili go dokonując dzieła zniszczenia.