Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Okupowany Białystok w latach 1942-1944. Zdjęcia ze zbiorów Jana Murawiejskiego. - Sobór p.w. św. Mikołaja, kościół ewangelicki p.w. św. Jana i niemiecki cmentarz wojskowy.

Sobór p.w. św Mikołaja Cudotwórcy jak inne obiekty sakralne został oszczędzony podczas zaplanowanej przez hitlerowców  akcji niszczenia miasta.

W okresie okupacji w kościele ewangelickim p.w. Św. Jana sporadycznie były odprawiane nabożeństwa, w których uczestniczyły oddziały żołnierzy niemieckich udające się na front wschodni. W lipcu 1944 roku uległ on częściowemu uszkodzeniu  w wyniku wysadzenia znajdującej się w pobliżu elektrowni.

Powstały w 1915 roku ,przy obecnej ul. Świerkowej, niemiecki cmentarz wojskowy krył mogiły nie tylko żołnierzy niemieckich ale i rosyjskich, którzy zginęli w czasie I wojny światowej.  W późniejszym już okresie, w tylnej części cmentarza, pochowano także kilku żołnierzy polskich. Po II wojnie światowej cmentarz był wykorzystywany przez NKWD i UB do pochówków rozstrzelanych i zamordowanych bojowników podziemia niepodległościowego. Niemiecki cmentarz wojskowy w Zwierzyńcu został zlikwidowany, a na jego części wzniesiono budynek rozgłośni radiowej. Podczas kopania fundamentów znajdowane szczątki wywożono w nieznane miejsce.