Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Okupowany Białystok w latach 1942-1944. Zdjęcia ze zbiorów Jana Murawiejskiego. - Ulica Lipowa (Langasse Strasse) i Kilińskiego (Deutsche Strasse).

Funkcjonująca od 1931 r pod nazwą Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym ulica Warszawska, po wkroczeniu sowietów otrzymała nazwę Sowiecka. Zajmujący ich miejsce Niemcy początkowo używali nazw ulic z okresu swego wcześniejszego pobytu w 1915-1919r (mapę z tego okresu można zobaczyć TUTAJ – mapa zajmuje 12MB).  Po 1942 roku   przemianowali ją na  Langasse Strasse (Długą). Przez cały okres okupacji ulica pełniła dalej rolę głównego traktu komunikacyjnego, co widać między innymi na zdjęciu prezentującym przemarsz wojsk niemieckich z orkiestrą na czele.  Ulica ta sąsiadowała z Gettem żydowskim do którego wchodziło się właśnie stąd przez obecną ulicę Malmeda (Mapa Getta).  Wycofujące się niemieckie wojska najbrutalniej potraktowały tą ulicę,  paląc niemal wszystkie budynki przy niej. Swój udział w dziele zniszczenia mięli też radzieccy wyzwoliciele którzy swoje wejście poprzedzili kilkudniowymi bombardowaniami.

Ulica Kilińskiego również nie uniknęła podobnego losu i takie cenne obiekty jak Pałacyk Gościnny Branickiego i Hotel Ritz uległy zniszczeniu w znacznym stopniu. Pałacyk został odbudowany po wojnie, natomiast hotel nie miał tyle szczęścia. W 1946 roku nadający się do odbudowy obiekt, po kontrowersyjnej decyzji , wysadzono w powietrze bezpowrotnie unicestwiając go.