Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Białystok w latach międzywojennych na pocztówkach ze zbiorów Jana Murawiejskiego - Obiekty sakralne:Kościół Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Rocha i Wielka synagoga

Czas wolnej Polski to również okres rosnących antagonizmów między innymi religijnych. 123 letni okres zaborów i wojna polsko- bolszewicka pozostawiły niechęć do narodu rosyjskiego co przełożyło się na negatywny stosunek do prawosławia tak wszechobecnego w naszym mieście. Wynikiem tego został w rozebrany sobór pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrystusa (ponoć największa budowla prawosławna w Polsce) a niektóre cerkwie przekazano parafiom katolickim. Widoczne (a właściwie niewidoczne) jest to na pocztówkach, gdzie jedynym prezentowanym obiektem sakralnym jest kościół Wniebowzięcia NMP oraz  później św. Rocha. Prezentujemy też jedną z nielicznych pocztówek przedstawiającą Wielką synagogę znajdującą się przy ul. Suraskiej.