Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Białystok w latach międzywojennych na pocztówkach ze zbiorów Jana Murawiejskiego - Ogród Miejski i bulwary Mariana Zyndram- Kościałkowskiego (Planty)

W 1919 roku Ogród Miejski nazwany został imieniem księcia Józefa Poniatowskiego. Od czasów carskich nie zmienił on swego wyglądu. Dopiero budowa gmachu Teatru Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego wg projektu Jarosława Giryna spowodowała przeprowadzenie pewnych urbanistycznych porządków.  Polegały one na rozebraniu drewnianego pawilonu restauracyjnego “Raj” i usunięcie murowanego ogrodzenia z ozdobnymi neobarokowymi bramami. Oglądając przedwojenne pocztówki trochę szkoda tych architektonicznych akcentów.  Wytyczono nowe aleje a przed teatrem założono dywany kwiatowe.

Niewątpliwym sukcesem i ozdobą miasta była realizacja (w latach 1933- 36) Plant Miejskich, które do dzisiaj cieszą się powodzeniem i przyciągają mieszkańców miasta. Autorem projektu wyłonionego w drodze konkursu był Stanisław Gral. Ponieważ inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny  wojewoda, park nazwano  imieniem  M. Zyndram- Kościałkowskiego.