Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Białystok w okresie niemieckim (1915-1919) - ciag dalszy kolekcji Jana Murawiejskiego - Obiekty sakralne- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, kościół ewang. p.w. św. Jana, cerkiew p.w. św. Mikołaja i inne.

Na pocztówkach w okresie niemieckim pojawiają się te same obiekty sakralne jak wcześniej za cara. Najczęściej prezentowany jest kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP. Kolejne miejsce zajmuje oczywiście ewangelicki kościół pw. św. Jana i po nim sobór pw. św. Mikołaja. Pojawia się też garnizonowa cerkiew pw. Kazańskiej Ikony Matki Bożej.

W 1915 roku przy obecnej ul. Świerkowej powstał niemiecki cmentarz wojskowy, który krył mogiły nie tylko żołnierzy niemieckich ale i rosyjskich, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. W okresie okupacji niemieckiej pochowano ogółem około 650 żołnierzy, w tym 375 żołnierzy armii niemieckiej i 280 rosyjskiej. Na pocztówce wydanej około 1916 roku widać część grobów niemieckich żołnierzy o czym informują wyraźne napisy na krzyżach.