Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj


Dawny Białystok… -> Białystok w okresie carskim (1890- 1915) na pocztówkach ze zbiorów Jana Murawiejskiego - Pałac Branickich

Wspaniała rezydencja Jana Klemensa Branickiego była niepowtarzalnym dziełem architektury w tej części Europy. Branicki jako jeden z najbardziej majętnych osobistości w Rzeczpospolitej rozbudował Pałac godny jego pozycji i aspiracji. Wystarczy wspomnieć że w pałacu było 178 pomieszczeń, z których aż 115 posiadało bogaty stylowy wystrój aby ocenić klasę tego dzieła.  Oprawą samego pałacu był wyjątkowy, równie okazały ogród w stylu francuskim.  Całe to założenie pałacowo- ogrodowe było prawdziwą perłą architektury i nie bez przyczyny nazwane Wersalem Północy. 

Niestety śmierć Jana Klemensa Branickiego w 1771 roku była początkiem powolnego upadku jego rezydencji. Zbiegło się to też z rozbiorami i wówczas to spadkobiercy Potoccy w 1795r sprzedali  wszystkie dobra Prusakom. Gdy w 1807 Białystok przypadł Rosji, pałac stał się rezydencją carów. Do 1830 roku znaczna część wyposażenia pałacu uległa zniszczeniu lub została wywieziona.  Zubożały pałac, ogołocony z bogatego wystroju rzeźbiarskiego i architektonicznego przeznaczono w 1837 na Instytut Panien Szlacheckich. Adaptacja obiektu do nowych potrzeb była kontynuacją dewastacji pałacu. Zlikwidowano barokowe hełmy, dobudowano kolejną  kondygnację nad bocznymi skrzydłami pałacu oraz zamurowano kolumnady łączące główny korpus z pawilonami bocznymi, które również rozbudowano. W tym czasie zabrano między innymi ponad sto figur z pałacowego ogrodu francuskiego. Powodem miało być to, że nagie rzeźby mogłyby deprawować pensjonariuszki. Zburzono także prywatny teatr hetmana Branickiego, a unikatową kurtynę podzielono na cztery części i sprzedano.

Instytut Imperatora Mikołaja I, chociaż dawno stracił  swój blask był bardzo popularnym motywem na białostockich pocztówkach.