Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Rynek Ruski (SURAŻ)

Rynek RuskiRynek ruski jest jednym z dwóch zachowanych dawnych rynków w Surażu. Jego nazwa pochodzi od osadników ruskich, którzy zamieszkiwali niegdyś głównie prawobrzeżną część miasta. Zlokalizowana była tu również główna cerkiew suraska p.w. Świętego Piotra i Pawła. Trójkątny rynek założony został prawdopodobnie w XVI w. u zbiegu trzech ulic: Choroskiej, Zabłudowskiej i Bielskiej, prowadzących do najbliższych ówczesnych miasteczek, sąsiadujących z Surażem. Przy ulicach w pobliżu rynku zamieszkiwali głównie osadnicy ruscy i Żydzi. W jego centralnej części posadowiona była cerkiew pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła, funkcjonująca od 1563r. jako jedna parafia z cerkwią św. Spasa na lewym brzegu Narwi. W Surażu znajdowała się ponadto trzecia cerkiew na wzgórzu św. Jana przy ulicy Zabłudowskiej. Przy samych cerkwiach funkcjonowały cmentarze, znane z wykopalisk archeologicznych. Cerkiew Pietropawłowska funkcjonowała najdłużej w Surażu. Pierwotnie jako prawosławna, później unicka i ponownie jako prawosławna. Zbudowana pierwotnie z modrzewia, została rozebrana w 1867r po wybudowaniu na jej miejscu cerkwi murowanej. W 1915r podczas wojny została zniszczona

Układ przestrzenny miasta z XV- XVI w wpisany jest do rejestru zabytków pod nr.: 464 z 16.01.1980
Zdjęcia

Rynek Ruski
Rynek Ruski, mający w rzucie nietypowy trójkątny kształt, widoczny od strony ul. Bielskiej. ©fot. Grzegorz Kossakowski