Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Pomnik Krzyża Grunwaldu (Gródek)

 

Order Krzyża Grunwaldu – polskie wysokie wojskowe odznaczenie państwowe okresu Polski Ludowej.

Order  Krzyża Grunwaldu został ustanowiony w listopadzie 1943  roku przez Dowództwo Główne Gwardii Ludowej, a zatwierdzony jako order państwowy20 lutego 1944 roku uchwałą Krajowej Rady Narodowej. . W uchwale tej sprecyzowano, że order Krzyża Grunwaldu w poszczególnych klasach nadaje się za: 

   II klasy – za wybitne wyróżnienie się w dowodzeniu oddziałem na polu walki, w dowodzeniu oddziałem partyzanckimPomnik Krzyża Grunwaldu i za wybitne zasługi w pracy      podziemnej

   III klasy – za osobiste czyny bohaterskie na polu walki lub w pracy podziemnej.

Następnie zatwierdzony dekretem PKWN z 22 grudnia 1944  i ustawą z 17 lutego 1960. W 1992  r. nadawanie orderu uznano za zakończone i nie przyjęto go do aktualnego systemu polskich odznaczeń.

Krzyż Grunwaldu III klasy  wieś Gródek  w powiecie białostockim otrzymał 9 maja 1977r

 

  • Po 1989 pod naciskiem części środowisk opozycyjnych wobec PZPR, uważających Order Krzyża Grunwaldu za odznaczenie komunistyczne, mimo zasług leżących u podstaw jego nadania, odznaka tego Orderu bywała usuwana z herbów i miejsc publicznych, a informacje o jego nadawaniu bywały pomijane w historiach miejscowości, instytucji, jednostek wojskowych itp.     

..." Po kampanii wrześniowej 1939 roku i przejściowym zajęciu Gródka przez Niemców, na tereny te weszły wojska radzieckie. Powtórna okupacja Niemiecka gminy rozpoczęła się 21 czerwca 1941 roku. Po odwrocie Armii Czerwonej, w pobliskich lasach zaczęły działać liczne oddziały partyzanckie, w skład których wchodzili czynnie lub biernie, także okoliczni mieszkańcy. Jednym z takich oddziałów był oddział partyzancki im. Konstantego Kalinowskiego, którym dowodził Aleksander Karpiuk ze Straszewa (późniejszy pisarz białoruski, po wojnie zamieszkały w Grodnie). Za współpracę z partyzantami hitlerowcy wymordowali ludność wsi Popówka i spalili wszystkie jej zabudowania. W dowód uznania bohaterskiej postawy społeczności Ziemi Gródeckiej w czasie okupacji hitlerowskiej w 1977 roku, gmina otrzymała Krzyż Grunwaldu II klasy."

http://www.grodek.pl/rys.html

 

Krzyż Grunwaldu III klasy otrzymały:

Dalsze lata:

Gródek – wieś w powiecie białostockim (9 maja 1977)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Krzy%C5%BCa_Grunwaldu

Co z tą klasą?

Zdjęcia

Pomnik Krzyża Grunwaldu
Pomnik Krzyża Grunwaldu©fot. Jan Bogdan Boczko
Pomnik Krzyża Grunwaldu
W samym centrum przed Urzędem Gminy i Gminnym Centrum Kultury u rozwidlenia ulic Michałowskiej i Białostockiej©fot. Jan Bogdan Boczko
Pomnik Krzyża Grunwaldu
Lewą do Michałowa, prawą do Białegostoku. Na rozstaju postawiono krzyż. Jeno innej maści.©fot. Jan Bogdan Boczko