Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska (SUPRAŚL)

Lokalna Grupa Działania Puszcza KnyszyńskaLokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska powstała w oparciu o dotychczasowe doświadczenia współpracy pomiędzy gminami Puszczy Knyszyńskiej. Jest wynikiem doświadczeń wspólnych prac w Gospodarczej Unii Gmin"Progres XXI" od 1994 roku oraz Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl od 1999 r. To właśnie współpraca na płaszczyźnie turystyki,drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się podstawą do realizacji projektu Lokalnej Grupy Działania oraz w jego efekcie do powołania i zarejestrowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska w 2008 roku - Roku Puszczy Knyszyńskiej.

Wizja Puszczy Knyszyńskiej
 
Region LGD Puszcza Knyszyńska stanie się popularnym i jeszcze bardziej atrakcyjnym turystycznie miejscem, oferującym spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom, stwarzającym warunki do pracy, odpoczynku, rozwoju zainteresowań; regionem z łatwym dostępem do nowoczesnych technologii, warunkujących dostęp do świata oraz wpływajacych na zwiększenie zainteresowania aktywnych turystów z Polski i zagranicy.

Więcej informacji na stronie LGD Puszcza Knyszyńska

Zdjęcia

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska©fot. Grzegorz Kossakowski


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Puszcza Knyszyńska - Turystyka
http://www.turystyka.puszczaknyszynska.org/