Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Zabytkowa cerkiew greko-kat., obecnie prawosławna par. p.w. św. Michała (Żurobice)

Żurobice, gmina Dziadkowice

Zabytkowa  cerkiew greko-kat., obecnie prawosławna parafialna p.w. św. Michała. Cerkiew drewniana, zrębowa, przeniesiona na obecne miejsce w 1805 r. Była ona pierwotnie usytuowana na południe od zabudowań wsi.

W 1953r. rozbudowana o wieżę.  Wewnątrz ikony barokowe i klasycystyczne. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr: A-47 z 25.11.1966r.

 

Cerkiew ta istniała już w XVI w. Ze źródeł pisanych dowiadujemy się, że w 1662 r.a jej  fundatorem była Helena Połubińska - księżna moskiewska, która na uposażenie przekazała 2 włóki gruntu.