Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Park pałacowy (CHOROSZCZ)

Park pałacowyWraz z budową letniej rezydencji powstawał też park pałacowy o barokowej kompozycji, z licznymi kanałami wodnymi i sztucznym wzgórzem. Pierwotne jego założenie ulegało nieustannym zmianom , do kształtu którego przyczynił się francuski inżynier Ricaud de Tirregaille. Założenie ogrodowe w Choroszczy kształtowało się w tym samym czasie, co ogród przy pałacu Branickich w Białymstoku. Całość kompozycji ogrodu oparta była na głównej osi. Centralny element stanowił pałac. Na północ od niego znajdował się kanał i wzgórze z pawilonem widokowym, na południe - dziedziniec, część gospodarczo-użytkowa i droga wiodąca do miasta. Jednym z głównych elementów tego układu kompozycyjnego był Park pałacowykanał krzyżowy wzorowany na kanale wersalskim. Skrzyżowanie ramion kanału podkreślono układem promieniście rozchodzących się alejek. W otoczeniu pałacu urządzono ogrody barokowe z geometrycznie strzyżonymi formami zieleni. Po prawej stronie były boskiety (boskiet - ja- zwarty masyw drzew wysokopiennych i krzewów, ujęty w strzyżone ściany szpalerów, występujący w ogrodach barokowych). Po lewej stronie znajdowały się trzy sadzawki - dwie elipsoidalne, jedna prostokątna. Stawy otoczone były strzyżonymi szpalerami i boskietami oraz pergolami. Bezpośrednio przy elewacji ogrodowej urządzony był salon ogrodowy o półkolistym zarysie. Wewnątrz kwatery obsadzone były bukszpanem tworzącym barokowe wzory. Wzdłuż kanału stały rzeźby figuralne. Ogród w pobliżu pałacu, poddany był sztywnym regułom parku francuskiego, w dalszej części założenia (wschodnia oraz północno-zachodnia) przechodzi niepostrzeżenie w nieuporządkowaną gęstwinę lasów i zwierzyńców z wyciętymi duktami.

Przybyłych gości hetman podejmował z przepychem. W letniej rezydencji gościło wielu dyplomatów, uczonych i artystów tamtej epoki. Przebywał tu król August III ze swym dworem, później król Stanisław August Poniatowski. Tradycyjnie też w Choroszczy świętowano urodziny hetmanowej Izabeli z Poniatowskich. Po śmierci obojga Branickich rezydencja a wraz z nią parki pałacowy podupadły. Przełomową datą był rok 1840, kiedy to posiadłość zakupił Christian Moes na potrzeby fabryki włókienniczej. Wyburzono wtedy niektóre zabudowania gospodarcze, postawiono nowe, pałac połączono z bocznymi oficynami. Również park zmienił swoje oblicze. Zasypano część kanałów, wprowadzono nowe gatunki roślin, brzegi kanałów obsadzono świerkami, alejki zarosły dziką roślinnością. Przed głównym wejściem usytuowano klomb z fontanną. Dawny ogród francuski nabrał charakteru parku krajobrazowego. W czasie I wojny światowej pałac wraz z parkiem uległ zniszczeniu. Park, pozbawiony przez wiele lat opieki, uległ dewastacji, znaczne przestrzenie ponownie zajął las. W 1956 roku ruiny pałacu wraz z parkiem zostały wpisane do rejestru zabytków. Od 1973 roku w odbudowanych pomieszczeniach otwarto dla zwiedzających stałą ekspozycję wnętrz pałacowych. Muzeum stało się użytkownikiem parku, na którego terenie w latach osiemdziesiątych dokonano konserwacji i rekonstrukcji systemu wodnego i w 2000 roku inwentaryzacji dendrologicznej.
Z czasów świetności ogrodu niewiele zostało. Zachowały się: kanał krzyżowy, staw owalny w części zachodniej i staw okrągły w dawnym gabinecie ogrodowym w części północno-wschodniej, pałac Park pałacowyzrekonstruowany w XVIII-wiecznej formie, pawilon wschodni, półkolisty zarys salonu ogrodowego przy pałacu, aleje wzdłuż kanału i aleje prowadzące na wzgórze widokowe, fragmenty pierwotnego układu dróg. Z układu zieleni nie zachowały się żadne formy strzyżone. W miejscu owalnego stawu urządzono staw prostokątny z wyspą, w części wschodniej powstała łąka z trzema stawami.


Informacje zaczerpnięte ze strony "Park przy letniej rezydencji Branickich w Choroszczy".


Park pałcowy z 1725-63, 2 poł. XIX wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: 42 (48) z 22.03.1956 oraz A-30 z 24.09.2002

Zdjęcia

Park pałacowy
Kanał główny w parku pałacowym.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Park pałacowy©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Mostek na głównym kanale w parku.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Widok z mostku w głąb parku.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Widok od strony pałacu na wyspie w stronę parku.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Ta ciekawie ukształtowana lipa pamięta prawdopodobnie czasy Branickich.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Ukryta w głebi parku wyspa, na krzyżującej sie z główym kanałem, wodnej odnodze.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Wysepka na kanale bocznym.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Park pałacowy©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Widok z głebi parku na boczny kanał.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Park pałacowy©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Park pałacowy©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Park pałacowy©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Chodząc po gęstym zarośniętym parku można odnaleźć dawne ścieżki, obsadzone szpalerami drzew.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Jeden z kilku zachowanych stawów w parku.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Mosty zakochanych to coraz bardziej popularna forma wyznawania sobie dozgonnej miłości. Najpopularniejsze są w Paryżu i Pradze. W Polsce też ich nie brakuje. Mamy też własny w Choroszczy mostek zakochanych, gdzie pojawia się coraz więcej kłódek miłości.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Mostek Zakochanych w pałacowym parku.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Odbicie pałacyku letniego można oglądać tylko wiosną nim kanał pokryje się gęsto rzęsą wodną. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Stawy w pałacowym parku obsadzone są już wiekowymi drzewami. To nie było w dobrej kondycji i w końcu runęło do stawu odsłaniając puste wnętrze.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Boczny kanał w pałacowym parku wczesną wiosną.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
W parkowej alei latem o zachodzie. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Park pałacowy
Park pałacowy©fot. Grzegorz Kossakowski


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Park przy letniej rezydencji J. K. Branickiego w Choroszczy
http://www.parki.org.pl/parki-dworskie-i-przypalacowe/park-przy-letniej-rezydencji-j-k-branickiego