Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Pałac Branickich (Białystok)

Pałac BranickichDawny Pałac Branickich, a obecnie siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest niewątpliwe najważniejszym zabytkiem tego miasta. Zawsze ściśle związany z okolicą, był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Pierwsze wzmianki o istnieniu Białegostoku pochodzą z XV wieku, a nieco więcej informacji pozwalających na rekonstrukcję przestrzenną jest datowana na wiek XVI i XVII. W wieku XVI Białystok,  wieś należąca do Wiesiołowskich, miał układ ulicówki z niewielkim dwukondygnacyjnym ceglanym zamkiem otoczonym ciekiem wodnym biorącym swój początek na zapleczu dzisiejszego Szpitala im. Śniadeckich. J.Glinka (znakomity badacz dziejów miasta) sugerował, że zamek i prawdopodobnie obronny system ziemny usytuowany na zachód od zamku, tworzyły miejsce schronienia dla okolicznej ludności . Zamek wzniesiony został przez nadwornego architekta króla Zygmunta I Starego, Hioba Breftusa. W tym samym czasie rozbudował on również zamek w Tykocinie i wybudował dwór obronny w Knyszynie.

Większe zmiany w układzie przestrzennym Białegostoku dokonały się na przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy to staje się  on centralnym ośrodkiem podlaskich dóbr Branickich. Stefan Mikołaj, który często tu przebywał  zleca przebudowę starego zamku Tylmanowi z Gameren, autorowi Pałacu Krasińskich w Warszawie i rezydencji w Nieborowie. Prace trwające od 1691 r do 1697 r przekształciły obiekt w rezydencję magnacką. Zamek zostaje pozbawiony elementów obronnych, a całość przybiera modną wtedy barokową formę. Pałacowe wnętrza zyskują bogatą dekorację stiukową, pochodzącą najprawdopodobniej z warsztatu Szymona Belottiego (nadwornego architekta króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego). Powstaje również w tym samym czasie wspaniałe założenie ogrodowo - parkowe. Olbrzymie zmiany następują w wyglądzie miasta.

Stefan Mikołaj Branicki umiera w roku 1709, a wraz z objęciem majątku przez jego syna Jana Klemensa ( Hetmana Wielkiego Koronnego) następuje dalszy rozwój rezydencji, która w krótkim czasie zyskuje miano "Wersalu podlaskiego".

Jan Klemens Branicki należał do najznamienitszych obywateli ówczesnej Rzeczypospolitej, był również kandydatem na tron królewski po śmierci Augusta III. Na początku wieku XVIII rozpoczął prace przy przebudowie założenia pałacowego wg. panujących francuskich wzorów. Zatrudnieni architekci Jan Deybel, Jakub Fontana czy oficer hetmana Jan Henryk Klemm dokonują dzieła, które możemy podziwiać  ( mimo zniszczeń ostatniej wojny) do dnia dzisiejszego. Zmianie ulega wtedy urbanistyka. Brama wjazdowa otwiera dziedziniec wstępny, oddzielony od paradnego niskim murem, z dwiema rzeźbami Herkulesa. Pałac zostaje podwyższony do trzech kondygnacji. Pierwsze piętro, czyli "piano nobile" pomieści najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia. Dawne alkierze stają się skrzydłami pałacowymi. Część po prawej stronie to apartamenty gościnne, po lewej pomieszczenia gospodarcze, kuchnie i mieszkania dla służby. W głębi powstaje budynek gwardii hetmańskej.

Pałac BranickichWnętrza pałacowe zyskują nowe wyposażenie, sprowadzane z najlepszych warsztatów europejskich, a całość uzupełniają dzieła sztuki tworzone przez nadwornych malarzy Antoniego Herliczkę, Sylwestra Augusta Mirysa oraz wielkich mistrzów europejskich, m.innymi Rubensa.

Przebudowane zostają również ogrody. Powstają liczne pawilony i teatr.

Po śmierci w roku 1771 Jana Klemensa Branickiego, białostocką rezydencją aż do roku 1808 zarządzała wdowa po nim Izabela Branicka ( siostra ostatniego Króla Stanisława Poniatowskiego). Następnie miasto wraz z pałacem przechodzi w ręce Potockich, którzy to sprzedają całość królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II.

 Pałac BranickichJuż w roku 1809 rezydencja zmienia powtórnie właściciela, a mianowicie nabywa ją car Aleksander I. Pierwotne plany zakładały przekształcenie całości w lego letnią rezydencję , jednak w roku 1833 rezygnowano z pomysłu, wywożąc jednocześnie całe wyposażenie. Cztery lata później w obiekcie powstaje Instytut Panien Szlachetnie Urodzonych, który istnieje do roku 1915. Nowa funkcja o charakterze szkolnym pociąga za sobą wiele przekształceń wnętrz. Usunięte zostają dekoracje ścienne i część sztukaterii. Z dachów znikają ozdobne hełmy i częściowo attyka. Za budynkami dawnej gwardii hetmańskiej powstaje nowy budynek szkolny (dzisiejsze Collegium Novum). Całość traci rezydencjonalny charakter.

Pałac BranickichOkres I wojny światowej to czas dalszej dewastacji pałacu i dopiero odzyskanie niepodległości w 1918 r  oraz ulokowanie w nim urzędów publicznych, rozpoczęło poprawę jego stanu technicznego i częściową rekonstrukcję. Nie przywracano jednak charakteru rezydencjonalnego, tylko przekształcano w obiekt administracji publicznej ( Urząd Wojewódzki).

 

Pałac BranickichNiestety prace przerwała II wojna światowa, z której dawny "Wersal podlaski" wyszedł zniszczony w ok. 70%. Już w roku 1945 przystąpiono do zabezpieczania ruin i ratowania resztek rzeźb. Podjęta wtedy decyzja o odbudowie miała przywrócić XVIII wieczny charakter całemu założeniu. W trakcie prowadzenia prac dokonano wielu ciekawych odkryć historycznych pozostałości z różnego okresu. W dosyć krótkim czasie, kilku lat, zrekonstruowano nie tylko pałac, odtworzono również ogrody i część pawilonów.

Pałac BranickichPierwotnym przeznaczeniem pałacu miał być Dom Kultury Ludowej, w którym miały się znaleźć Regionalne Muzeum Historyczne, Biblioteka Naukowa, stowarzyszenia naukowe i artystyczne. We wnętrzach zorganizowano nawet kilka wystaw. Jednak w roku 1949, a dokładnie 5 grudnia 1949 r, ówczesny Minister Kultury i Sztuki przekazuje budynek dla utworzonej Akademii Lekarskiej w Białymstoku.

 Prace rekonstrukcyjne praktycznie trwają do dnia dzisiejszego. Mimo uczelnianego charakteru wielu pomieszczeń, obiekt odzyskuje częściowy wygląd zewnętrzny dawnej wspaniałej rezydencji Branickich i jest niewątpliwie najważniejszym zabytkiem całego regionu. 


Ciekawy i cenny opis historii pałacu Branickich wraz z wykazem wyposażenia wnętrz ukazał się 14 czerwca 1913 r w Tygodniku Ilustrowanym. Pełna treść artykułu - skan /KLIKNIJ/

Pałac Branickich i inne obiekty Białegostoku w unikalnej kolekcji archiwalnych pocztówek białostockiego kolekcjonera zobaczysz tylko TUTAJ.

  Pałac Branickich udostępniony jest do zwiedzania osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym w następujące dni:

  • od wtorku do piątku w godz. 15:30 – 17:30
  • w soboty, niedziele w godz. 9:00 – 17:00.

Regulamin zwiedzania Pałacu Branickich.

Zdjęcia

Pałac Branickich
Kaplica pałacowa.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Reprezentacyjny balkon od strony ogrodów.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich- wnętrze.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Sień Wielka pałacu z atlantami podpierającymi schody autorstwa Jana Chryzostoma Redlera.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Rzeźba rotatora (szlifierza) wykonana z białego marmuru genueńskiego, autorstwa Jana Chryzostoma Redlera.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich - wnętrza©fot. Piotr Mądrach
Pałac Branickich
Pałac Branickich - wnętrza©fot. Piotr Mądrach
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Popiersie Stanisława Bukowskiego, wykonane przez Pracownię Konserwacji Rzeźby w Warszawie jako podziękowanie za prace włożone w odbudowę Pałacu jako rekompensata za nie przyznaną nagrodę państwową i odsunięcie od kierownictwa odbudowy.©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Jak widać na tej historycznej makiecie, założenie pałacowe zajmowało znacznie większy obszar niż obecnie. Na uwagę zasługuje sporych rozmiarów staw, który również był częścią kompozycji przestrzennej rezydencji Branickich. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Rzeźba rotatora©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Popiersie Bukowskiego (powojennego konserwatora) po liftingu. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Rzeźba rotatora (szlifierza) wykonana z białego marmuru genueńskiego, autorstwa Jana Chryzostoma Redlera.©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Rzeźba rotatora (szlifierza) wykonana z białego marmuru genueńskiego, autorstwa Jana Chryzostoma Redlera©fot. Jan Bogdan Boczko
Pałac Branickich
Pałac Branickich©fot. Jan Bogdan Boczko

Zdjęcia archiwalne

do roku 1918
Pałac Branickich
Pocztówka z okresu 1914-1916. Instytut Cara mikołaja I. (Szkoła dla panien szlachetnie urodzonych)©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Pocztówka z okresu zaborów (ok. 1914 - 1916) - siedziba Instytutu Cara Mikołaja I.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Pałac Branickich w okresie zaborów Instytut Cesarza Mikołaja I. Pocztówka z tego okresu ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pocztówka z najciekawszymi obiektami Białegostoku z okresu zaborów.
Ze zbiorów J. Murawiejskiego©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Hol wejściowy Pałacu Branickich. Pocztówka z 1904 roku ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Najczęściej powielany na pocztówkach widok Pałacu Branickich. Pocztówka z początku XXw ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pocztówka z początku XX w. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Założenie pałacowe wg. oryginalnego rysunku Pierre Ricaud de Tirregaille.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Niemiecki szpital wojskowy w Pałacu Branickich 1916 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. ©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. ©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Wnętrze Pałacu Branickiego w 1914roku.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich. Wnętrze- około 1914rok.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich. Wnętrze- około 1914rok.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich. Wnętrze- około 1914rok.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich. Wnętrze- około 1914rok.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Zdjęcie z albumu o Białymstoku, wydanym około 1915 roku w Berlinie. Zdjęcie pierwotnie było wykonane wcześniej w okresie carskim o czym świadczą portrety cara widoczne na fotografii.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Na zdjęciu widać zamurowany łącznik pomiędzy pałacem, a bocznym skrzydłem.©umieścił: Jarek Wojtach
1919 do 1939
Pałac Branickich
Baszta - dawna studnia pałacowa. Stan z okresu międzywojennego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Pocztówka - siedziba Urzędu Wojewódzkiego w okresie międzywojennym.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Pocztówka z 1929 r. ©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Okres międzywojenny.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Elewacja ogrodowa Pałacu Branickich w okresie międzywojennym. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Miejsce bogatego założenia ogrodowego, zajęły w czasach carskich bezładnie posadzone drzewa i jeszcze w okresie międzywojennym (jak to widać na zdjęciu) zasłaniały piękną elewację ogrodową pałacu. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. ©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Rzeźba Herkulesa walczącego ze smokiem autorstwa Jana Chryzostoma Redlera stojąca przy wejściu na dziedziniec honorowy. Zdjęcie z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. ©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Alejka z rzeźbami prowadzi przez zarośnięty park do pałacu. Pocztówki prezentujące ogrodowe elewacje Pałacu Branickiego są rzadko spotykane ze względu na zasłaniające je drzewa. Jedynie zimą nagie konary odsłaniały ukryty Pałac Branickich. Ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Fragmenty dekoracyjne pałacu. Ołtarz w kaplicy. Zdjęcie pochodzi z książki "Białystok, przewodnik po mieście i okolicy" z 1933 r. Skan książki znajduje się w zakładce /Archiwalne Podlasie/.
©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Fragmenty dekoracyjne pałacu. Kominek. Zdjęcie pochodzi z książki "Białystok, przewodnik po mieście i okolicy" z 1933 r. skan książki znajduje się w zakładce /Archiwalne Podlasie/.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Fragmenty dekoracyjne pałacu. Drzwi z boazerią. Foto : "Białystok, przewodnik po mieście i okolicy" z 1933 r. Skan książki znajduje się w zakładce /Archiwalne Podlasie/. Fragmenty zachowanej w okresie międzywojennym boazerii pochodziły z czasów hetmana Branickiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Fragmenty dekoracyjne pałacu. Drzwi z boazerią. Foto : "Białystok, przewodnik po mieście i okolicy" z 1933 r. Skan książki znajduje się w zakładce /Archiwalne Podlasie/. Fragmenty zachowanej w okresie międzywojennym boazerii pochodziły z czasów hetmana Branickiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Fragmenty kaplicy pałacowej. Foto : "Białystok, przewodnik po mieście i okolicy" z 1933 r. Skan książki znajduje się w zakładce /Archiwalne Podlasie/. Sklepienie zachowanej w okresie międzywojennym kaplicy z freskami pochodziły z czasów hetmana Branickiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Baszta - dawna studnia pałacowa przy ulicy Zamkowej. W tle fragment hotelu Ritz. Ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Pałac Branickich. Sala reprezentacyjna,1919©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Pałac Branickich
Pałac Branickich. Sala reprezentacyjna,1919 rok.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
po roku 1945
Pałac Branickich
Widok na zrujnowaną klatkę schodową, stan z 1945 r. Fotografia wykonana przez arch Wł.Paszkowskiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Ruiny Pałacu Branickich, stan z 1945 r. Zdjęcie Wł.Paszkowskiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Ruiny Pałacu Branickich, stan z 1945r. Fotografia wykonana przez Wł. Paszkowskiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Ruiny Pałacu Branickich, stan z 1945 r. Zdjęcie Wł. Paszkowskiego©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Ruiny Pałacu Branickich, stan z 1945r. Zdjęcie Wł.Paszkowskiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Ruiny Pałacu Branickich, stan z 1945r. Zdjęcie Wł.Paszkowskiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Ruiny Pałacu Branickich, stan z roku 1945. Fotografia wykonana przez Wł. Paszkowskiego.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Pocztówka - Widok Pałac Branickich od strony bramy wjazdowej. Stan w trakcie odbudowy, po zniszczeniach II wojny światowej. Na tympanonie nie ma jeszcze grupy rzeźbiarskiej.©umieścił: Jarek Wojtach
Pałac Branickich
Częściowo zachowany atlant podpierający zrujnowane schody. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. ©umieścił: G. Kossakowski
Pałac Branickich
Tak wyglądał hol wejściowy tuż po zakończeniu wojny. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. ©umieścił: G. Kossakowski
Nieprzypisany
Pałac Branickich
Sztych przedstawiający projekt studni pałacowych. Różnice ze stanem obecnym są wyraźnie widoczne.©umieścił: Jarek Wojtach

Filmy

Filmy


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Artykuł o wykopaliskach na dziedzińcu Pałacu Branickich.
http://www.sarp-bialystok.org/index.php?secId=6&page=0&topicId=111
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku. Wirtualny przewodnik.
http://www.umb.edu.pl/palac_branickich/wirtualny_przewodnik