Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Zabytkowa cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. (Połoski)

Połoski, gmina Piszczac - Zabytkowa cerkiew , obecnie kościół katolicki pw. św.Trójcy

Najstarsze wzmianki o powstaniu w miejscowości parafii unickiej pochodzą z 1726 r. Wtedy również powstała pierwsza drewniana cerkiew unicka, która w roku 1875 stała się prawosławną. Już w roku 1891 powstaje, zachowany do dnia dzisiejszego obiekt, którego ponad stuletnia historia jest bardzo bogata i mogła by służyć jako przykład skomplikowanych stosunków wyznaniowych polskiego wschodniego pogranicza. W roku 1919 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości , staje się on kościołem katolickim ( filia parafii w Tucznie), a od 1923 r cerkwią neounicka. W latach 1941 - 45 przechodzi w ręce cerkwi prawosławnej, aby w roku 1947 ponownie wrócić do kościoła katolickiego.

Obecnie istniejąca parafia p.w. św.Trójcy została ustanowiona w 1973 r.


Zabytkowa cerkiew prawosławna, obecnie kościół rzym.-kat. parafialny p.w. Świętej Trójcy, drewniany,wpisany został do rejestru zabytków, nr rej.: A-214 z 10.03.1993r.