Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Park Planty (Białystok)

Park Planty

Planty były ostatnim elementem kompleksu parków powstałych w Białymstoku przed 1939 rokiem. Połączyły one istniejący już wcześniej, bo od 1897 roku, Park Miejski (nazwany później imieniem księcia Józefa Poniatowskiego) z powstałym w 1919 roku parkiem im Konstytucji 3 Maja i pozostałością XVIII-wiecznego lasu zwierzynieckiego. Jednocześnie ich założenie powstrzymało proces zabudowy wokół pałacu i ogrodu Branickich, tworząc właściwą ich ekspozycję. W XVIII wieku na terenie obecnych Plant znajdował się zwierzyniec danieli. Zajmował on teren, ograniczony dzisiejszymi ulicami- Mickiewicza, Świętojańską i Akademicką. W 1837 roku zaniedbany teren przekazano Instytutowi Panien Szlacheckich, który mie­ścił się w pałacu. Przez resztę XIX wieku znajdowały się tu sady i łąki, które wykorzystywano do pozyskania siana na potrzeby wybudowanej w 1895 roku zajezdni tramwaju konnego. Cały ten kwartał ogrodzony był niezbyt estetycznym, drewnianym płotem. Po 1919 roku dawny ogród Instytutu pozostawał bez opieki. W 1932 roku z inicjatywy wojewody bia­łostockiego Mariana Zyndram- Kościałkowskiego przystąpiono do prac projektowych przy zakładaniu Plant. Autorem projektu i późniejszym kierownikiem Plantacji Miejskich został  Stanisław Grala.

W niezwykle szybkim tempie powstały projekty. W 1934 roku rozpoczęto ich realizację. Wzdłuż ulic Wersalskiej (Akademickiej) i Legionowej, powstały aleje spacerowe, które decyzją rady miejskiej nazwano imieniem Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego. W tym czasie bezpośredni nadzór nad pracami sprawował już prezydent Białegostoku, Seweryn Nowakowski. W 1937 roku, przy ulicy Wersalskiej 26 (obecnie Akademickiej), tuż przy samych Plantach, z funduszy miejskich wybudowana została willa prezydencka. W willi tej zamieszkał Seweryn Nowakowski wraz z ro­dziną.

Park PlantyReprezentacyjną aleję Plant wy­tyczono tak, aby łączyła park Józefa Poniatowskiego, będąc przedłużeniem ulicy Elektrycznej, z parkiem 3 Maja. Zdobiły ją kwietne dywany i duży staw. Po obu stronach tej alei wytyczono koliście zachodzące na siebie alejki, przy których założono sadzawki. Nieopodal główne­go stawu powstała muszla kon­certowa. Od strony pałacu Planty zamykała aleja, której w ostatnich latach nadano imię Józefa Blicharskiego.

Park PlantyPo przeciwnej stronie alei, wzdłuż ulicy Mickiewicza, założo­ne zostało rosarium z niezwykle malowniczymi pergolami i cen­tralnie usytuowanym stawem. Od strony ulicy Świętojańskiej wyty­czono aleję, która w zamyśle pro­jektanta miała odciążyć ruch pie­szy z tej ruchliwej ulicy. Wszystkie prace wykonano do 1936 roku. Zatrudniono przy nich ponad 200 bezrobotnych. Planty stały się re­prezentacyjnym miejscem Białe­gostoku. Po 1944 roku usunięto nazwę bulwarów Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Powróciła ona dopiero po 1990 roku. Na po­czątku lat 50. XX wieku pomiędzy Plantami a ogrodem Branickich wzniesiono budynki Akademii Medycznej, niszcząc w ten spo­sób piękny układ kompozycyjny. W 1945 roku w rosarium nad sta­wem stanęła rzeźba Stanisława Horno-Popławskiego, Praczki. Był to jeden z niewielu pozytywnych epizodów dotyczących Plant w ich powojennej historii. W 1951 roku na osi głównej alei wzniesiono pomnik Wdzięczności dla Armii Czerwonej, autorem którego był Józef Ślusarczyk. Pomnik ten usu­nięto w 1990 roku i przeniesiono go na cmentarz żołnierzy radziec­kich przy ulicy Ciołkowskiego. W 2005 roku na Planty wróciła replika rzeźby psa Kawelina, któ­rą około 1938 roku wykonał Piotr Sawicki. Do 1939 roku stała ona na początku bulwaru Zyndrama-Kościałkowskiego, od strony ko­ścioła farnego. Autorką repliki jest białostocka rzeźbiarka Małgorzata Niedzielko.

Tekst pochodzi z książki Andrzeja Lechowskiego "Białystok- Przewodnik historyczny"

Unikalne zdjęcia i pocztówki tego i innych obiektów z Białegostoku w rożnych okresach historycznych na stronie Archiwalne Podlasie


Park Planty, ul. Mickiewicza-Akademicka, XVIII, 1930, wpisano do rejestru zabytków pod nr.: A-137 z 18.12.1986

Zdjęcia

Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
To już bardziej archiwalne zdjęcie. Obecnie w miejscu fontanny znajduje się plac zabaw dla milusińskich.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Praczki-rzeźba Stanisława Horno-Popławskiego z 1938 roku.©fot. Jan Bogdan Boczko
Park Planty
Park Planty©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Park planty i park pałacowy Branickich dzieli jedynie pobielane, murowane ogrodzenie.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Tu przenikają się dwa parki- Planty i Branickich.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Rzeźba siedzącego psa (żartobliwie nazwana Kawelinem), której autorem był znany białostocki rzeźbiarz, fotografik Piotr Sawicki (senior), obecnie jest jego kopią i stoi w innym miejscu niż przed wojną. Oryginał z 1936 roku zaginął w 1944 roku. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Kolory wiosny na plantach.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Fontanna stojąca w centrum parku jest najczęściej odwiedzanym miejscem przez białostoczan, również po zmierzchu, gdy mieni się różnymi kolorami za sprawą podświetlających ją reflektorów.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Fragmenty macew żydowskich wbudowane w fontannę przy Legionowej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Nieczynna fontanna przy ulicy Legionowej skrywa wstydliwą ciekawostkę sprzed lat. Do jej wykonania wykorzystano fragmenty macew z dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. Kalinowskiego. Niedługo po fontannie zostanie tylko wspomnienie a macewy trafią na cmentarz żydowski.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Fragmenty macew żydowskich wbudowane w fontannę przy Legionowej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Fragmenty macew żydowskich wbudowane w fontannę przy Legionowej.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Jeszcze raz uroczy Kawelin.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Jak co roku na wiosnę park ożywa kolorowymi dywanami z bratków. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Wiosna 2012 na Plantach.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
W miejscu gdzie niegdyś stał na Plantach pomnik żołnierza radzieckiego, czasami koncertują młodzi zdolni muzycy.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
W Dniach Białegostoku na Plantach odbywają się ciekawe plenerowe koncerty.©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Praczki Stanisława Horno-Popławskiego z 1938 roku na tle przedwojennego Sądu Okręgowego z 1929 roku autorstwa Kazimierza Tołłoczki. ©fot. Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Miejsce nieczynnej fontanny zajmuje teraz plac zabaw. Tutaj zawsze jest komplet.©fot. Grzegorz Kossakowski

Zdjęcia archiwalne

1919 do 1939
Park Planty
Planty- Bulwary Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego w okresie międzywojennym. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski
Park Planty
Planty w okresie międzywojennym. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski
Park Planty
Końcowy fragment bulwarów Kościałkowskiego przy ulicy Świętojańskiej. W głębi osiedla domów urzędniczych, komin fabryczny na terenie manufaktury Eugeniusza Beckera i S-ki oraz pałacyk. Ze zbiorów J. Murawiejskiego.©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Początek bulwarów im. M. Zyndram- Kościałkowskiego w pobliżu kościoła Farnego. Za klombem rzeźba siedzącego psa (żartobliwie nazwana Kawelinem), której autorem był znany białostocki rzeźbiarz, fotografik Piotr Sawicki (senior). Ze zbiorów J. Murawiejskiego. ©umieścił: Grzegorz Kossakowski
Park Planty
Oficerowie białostockiego 42 pp na spacerze po Plantach.©umieścił: Muzeum Wojska w Białymstoku
Park Planty
Żołnierze z 42 pp na Plantach. Za nimi budynek Sądu przy ul. Mickiewicza.©umieścił: Muzeum Wojska w Białymstoku
Park Planty
Jednym z ulubionych miejsc na Plantach, przy którym spacerowicze lubili fotografować się, był pies Kawelin. Obecnie, choć zmienił swoje miejsce, nadal jest ulubieńcem dzieci. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski
po roku 1945
Park Planty
Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski
Park Planty
Planty z zawieruchy wojennej wyszły bez szwanku. Po wojnie nazwę bulwarów Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego usunięto. Przywrócono ją dopiero w 1990r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku.©umieścił: G. Kossakowski


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii