Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj
1 | 2 | 3 ... z 3  Następna

      Powiaty i gminy , bielski

Powiat bielski jest piątym pod względem powierzchni i trzecim pod względem liczby ludności powiatem w województwie podlaskim. Jego obszar wynosi 1385 km2 i jest zamieszkiwany przez 58 091 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.), z czego 27 tys. mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski. Na terenie powiatu są dwa miasta (Bielsk Podlaski i Brańsk) i sześć gmin wiejskich (Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki). Powiat bielski graniczy z powiatami: wysokomazowieckim, białostockim, hajnowskim i siemiatyckim.

Powiat bielski położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, w południowej części województwa podlaskiego na lekko falistych obszarach Równiny Bielskiej. Od północy jego granice wyznacza dolina Górnej Narwi, od wschodu – Puszcza Białowieska, zaś od południa sięga za rzekę Nurzec.

Areał lasów wynosi około 19 proc. powierzchni powiatu. Bliskość tak atrakcyjnych przyrodniczo miejsc sprawia, że oferta rekreacyjno-turystyczna powiatu jest wyjątkowo bogata. Niewątpliwą atrakcją przyrodniczą jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Narwi - Dolina Górnej Narwi który jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich.

Dodatkowy i niebagatelny atut stanowi zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów. Można doświadczyć tego osobiście poprzez uczestnictwo w organizowanych tutaj cyklicznych imprezach kulturowych:

  • Festiwal Rejonowy Piosenki Białoruskiej - luty, maj
  • Festiwal Kultury Ukraińskiej "Podlaska Jesień" - listopad
  • Bielska Jesień Bardów - październik

Warto zapoznać się z oryginalną i jedną z najliczniejszych w Polsce architekturą prawosławnych świątyń.

Powiat ma charakter głównie rolniczy, posiada również dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą i Południem, co jest ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Powiat bielski oraz tworzące go gminy oferują warunki sprzyjające odjęciu współpracy gospodarczej oraz możliwości tworzenia nowych firm i instytucji z otoczenia biznesu.

Mieszkańców tej ziemi cechuje otwartość i szczera gościnność. Tworzą oni ciekawą mozaikę folkloru.

Brak zdjęć
Bielski Dom Kultury (Bielsk Podlaski)
Info:Bielski Dom Kultury 17-100 Bielsk Podlaski, ul.3 Maja 2...
Odwiedzin: 10335
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Brak zdjęć
Cerkiew cmentarna p.w. św. Anny z 1852 r. (Pasynki)
Info: Ozdobą i dominantą cmentarza jest cerkiew św. Anny, wzniesiona w 1852 r. staraniem o. Andrzeja Kostycewicza i parafian. W dobie częstych groźnych epidemii, które wówczas przeżywano, je...
Odwiedzin: 11114
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Cerkiew Ikony Matki Bożej Pomnożycielki Chlebów
Cerkiew Ikony Matki Bożej Pomnożycielki Chlebów (Szastały)
Info: Do 1866 mieszkańcy Szastał (prawie w stu procentach byli grekokatolikami) należeli do "Preczyścieńskaj" i "Mikołajewskaj" parafii w Bielsku Podlaskim. W tym właśnie roku zostali oni dołączeni do "Mi...
Odwiedzin: 7764
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (Bielsk Podlaski)
Info:Cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP, prawosławna (ul. Jagiellońska 6). Istniejąca tu cerkiew spłonęła wraz z całym miastem w 1591, została odbudowana i oddana unitom w XVII w. Obecna, wzniesiona na ...
Odwiedzin: 13234
Zdjęć:5
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (Bielsk Podlaski)
Info: Parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim – parafia prawosławna w dekanacie Bielsk Podlaski diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonują 2 cerkwie: ...
Odwiedzin: 8461
Zdjęć:4
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Brak zdjęć
Cerkiew par. p.w. św. Jana Chrzciciela z 1891 r. (Pasynki)
Info: Cerkiew parafialna p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, konsekrowana w 1892 r. Konstrukcja zrębowa, szalowana, na planie krzyża, z węższym ałtarem (prezbiterium) zamkniętym trójbocznie i d...
Odwiedzin: 10517
Zdjęć: 0
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego z końca XVIII w.
Cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego z końca XVIII w. (Ploski)
Info: Ploski, gmina Bielsk Podlaski Zabytkowa  cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Panskiego, drewniana, wybudowana w końcu XVIII wieku, nr rej.: A-37 z 8.07.1991 - cmentarz cerkiewny, nr rej.: ...
Odwiedzin: 10734
Zdjęć:24
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew prawosławna par. p.w. ss. Ap. Piotra i Pawła z 1912 r.
Cerkiew prawosławna par. p.w. ss. Ap. Piotra i Pawła z 1912 r. (Rajsk)
Info: Rajsk, gmina Bielsk Podlaski Zabytkowa cerkiew prawosławna parafialna p.w. ss. Ap. Piotra i Pawła. Świątynia  drewniana, która stoi obecnie w miejscowości jest obiektem pochodzącym z 19...
Odwiedzin: 9377
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Michała Archanioła (Bielsk Podlaski)
Info:Cerkiew parafialna pw. św. Michała Archanioła, prawosławna (ul. Mickiewicza 36b). Prawdopodobnie istniała już w XV w., od 1645 była unicka. Obecną cerkiew zbudowano w 1789, prze­budowano w latach ...
Odwiedzin: 16997
Zdjęć:14
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew św. Proroka Eliasza-cmentarna
Cerkiew św. Proroka Eliasza-cmentarna (Hryniewicze Duże)
Info: Cerkiew pod wezwaniem św. Proroka Eliasza w Hryniewiczach Dużych – prawosławna cerkiew cmentarna. Należy do parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, w dekanacie Biel...
Odwiedzin: 7982
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Bielsk Podlaski)
Info:Cerkiew parafialna pw. Zmartwychwstania Pańskiego, pra­wosławna (ul. Traugutta 3), dawniej unicka. Jej budowę rozpo­częto w 1716, przeniesiono na obecne miejsce w 1839 (od tego czasu prawosław...
Odwiedzin: 28014
Zdjęć:5
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Cmentarna kaplica św. Łukasza Apostoła
Cmentarna kaplica św. Łukasza Apostoła (Ploski)
Info:Kaplica cmentarna .św. Łukasza Apostoła parafii Przemienienia Pańskiego w Ploskach....
Odwiedzin: 7995
Zdjęć:5
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Grodzisko po zamku (Łysa górka)
Grodzisko po zamku (Łysa górka) (BIELSK PODLASKI)
Info:Góra ZamkowaPomiędzy rzekami Białą i Lubką, w parku miejskim, wznosi się Góra Zamkowa – miejsce pierwotnego grodu bielskiego, którego początek przypada na XII/XIII wiek. G...
Odwiedzin: 13494
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kaplica cmentarna (prawosławna) p.w. Świętej Trójcy
Kaplica cmentarna (prawosławna) p.w. Świętej Trójcy (BIELSK PODLASKI)
Info:Cerkiew cmentarna pw. Świętej Trójcy, prawosławna (ul.Wojska Polskiego 25). Ufundowała ją królowa Bona ok. poł. XVI w., od 1596 była unicka. Obecna, być może zbudowana na przełomie XVII ...
Odwiedzin: 8102
Zdjęć:2
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kaplica cmentarna p.w. św. Dymitra.
Kaplica cmentarna p.w. św. Dymitra. (PARCEWO)
Info:  Drewniana kaplica cmentarna p.w. św. Dymitra,  z I poł XIXw.         Wpisana do rejestru zabytków pod nr : A-34 z 26.10.1966...
Odwiedzin: 8149
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kaplica św. Mikołaja
Kaplica św. Mikołaja (BIELSK PODLASKI)
Info:Kaplica św. Mikołaja, postawiona po wojnie, upamiętnia cerkiew św. Mikołaja, zbudowaną w 1678 roku, która spłonęła w 1941 roku....
Odwiedzin: 10576
Zdjęć:1
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół Matki Bożej z Góry Karmel oraz zespół poklasztorny karmelitów trzewiczkowych
Kościół Matki Bożej z Góry Karmel oraz zespół poklasztorny karmelitów trzewiczkowych (Bielsk Podlaski)
Info: Historia kościoła pw. Matki Bożej z Góry Karmel oraz klasztoru sięga XVII wieku. W 1633 roku o. Elizeusz Niewiński, karmelita trzewiczkowy pochodzący z Bielska zakupił - za pieniądze...
Odwiedzin: 19548
Zdjęć:15
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Kościół Narodzenia N.M.P. i św. Mikołaja
Kościół Narodzenia N.M.P. i św. Mikołaja (Bielsk Podlaski)
Info:  Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja (ul. Kościelna 5). Murowany kościół istniał już zapewne w XV w. Obecny zbudowano w 1784 (fasada ukończona w 1796) wg proj. S...
Odwiedzin: 12858
Zdjęć:6
Filmów: 0
Linków: 0
Statystyka
Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (Bielsk Podlaski)
Info: Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach -skansen o charakterze etnograficzno-historycznym zostało założone w 1993 roku przez Doroteusza Fionika w Studziwodach, dzielnicy Bielska Podlaskiego. Stałą e...
Odwiedzin: 13969
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 2
Statystyka
Muzeum miejskie w Ratuszu
Muzeum miejskie w Ratuszu (BIELSK PODLASKI)
Info: Ratusz (ul. Mickiewicza 45). Został zbudowany lub gruntownie przekształcony w latach 1776-1780 wg proj. Jana Sękowskiego, z fundacji Izabeli Branickiej. Był przebudowany: w 1 poł. XIX w., 1920 i 19...
Odwiedzin: 16633
Zdjęć:3
Filmów: 0
Linków: 1
Statystyka
 
1 | 2 | 3 ... z 3  Następna