logoutZaloguj/ZarejestrujLoguj z FB
 

Google Map
Arboretum im. Powstańców 1863r
KOPNA GÓRA (białostocki, Supraśl)
Opis:Arboretum im. Powstańców 1863rArboretum im. Powstańców 1863r
Współrzędne
resize
Autor informacji : Grzegorz Kossakowski
Data utworzenia informacji : 12-01-2010 19:36:17
Autor modyfikacji : Grzegorz Kossakowski
Data modyfikacji informacji : 05-05-2011 13:22:52

Arboretum im. Powstańców 1863r Arboretum im. Powstańców 1863r. to oryginalny ogród dendrologiczny powstały w 1988r  w samym  sercu Puszczy Knyszyńskiej. Jest to pierwszy taki obiekt w Polsce północno- wschodniej. Rozciąga się na powierzchni ok.24 ha. Czynnikiem, który zdecydowanie wyróżnia arboretum w Kopnej Górze spośród innych tego typu placówek - to klimat.  Jego położenie stwarza możliwość obserwacji wzrostu i rozwoju obcych gatunków drzew i krzewów w surowych warunkach klimatu kontynentalnego. Całość obszaru pokrywa ok. 500 gatunków roślin Są tu kolekcje jałowców, cisów, Arboretum im. Powstańców 1863rsosen, żywotników, cyprysików, klonów, świerków, jodeł, różaneczników. Spośród gatunków liściastych koniecznie trzeba wymienić tulipanowca amerykańskiego, a także kilka gatunków i odmian magnolii. Wiele też tu siedlisk lasów. Są to: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany świeży, las świeży, las wilgotny oraz fragmentarycznie las mieszany wilgotny. Tak duże zróżnicowanie siedlisk na stosunkowo niewielkiej powierzchni pozwala na zaprezentowanie typowych dla Puszczy Knyszyńskiej zbiorowisk roślinnych. Rzeźba terenu arboretum w Kopnej Górze jest mocno zróżnicowana. Część północno-wschodnią stanowi płaskowyż, który opada dość ostro w kierunku południowo-zachodnim. Ale już część północno-zachodnia stanowi łagodne obniżenie sąsiadujące z łąkami. Najwyższe wzniesienie na terenie arboretum ma wysokość ponad 154 m n.p.m.

Arboretum pełni funkcje edukacyjne, ale przede wszystkim jest to doskonałe miejsce na odpoczynek. Spacer wśród różnych dziwnych roślin, pachnących i oryginalnych w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej to niezapomniane przeżycia dla każdego. Dzieci które znuży trasa prowadząca pośród tej wspaniałej flory, mogą ożywić się na placu zabaw, usytuowanym w głębi arboretum w malowniczej scenerii pokrytego liliami wodnymi oczka wodnego. Dorośli natomiast z pewnością chętnie odpoczną na ławeczkach słuchając rechotu żab i śpiewu ptactwa.

Teren, na którym założono arboretum, jest również interesującym miejscem pod względem historycznym. Tu toczyły się walki w czasie powstania listopadowego. Pomnikowe dęby były miejscem straceń powstańców. Obok wznoszą się krzyże upamiętniające te wydarzenia, a także pomnik postawiony jeszcze w 20-leciu międzywojennym poświęcony powstańcom. Samo arboretum nosi imię powstańców styczniowych 1863 roku. Przy bramie wejściowej umieszczono głaz z tablicą pamiątkową z wizerunkiem powstańczej pieczęci z godłami trzech narodów dawnej Rzeczypospolitej walczących z zaborcą: Polaków, Litwinów i Rusinów.


Małe muzeum historii Puszczy KnyszyńskiejChoć Arboretum nosi nazwę Powstańców 1863 r, to ostatnie odkrycia każą zweryfikować historię i oddać szczególny hołd powstańcom z poprzedniego Powstania Listopadowego z 1830 roku. To właśnie tutaj na przełomie czerwca i lipca 1831r rozegrały się dramatyczne wydarzenia podczas których zginęło 56 powstańców. Po trzyletnich poszukiwaniach odnaleziono ciała 46 bojowników o niepodległą Polskę. Wskazówką był zapis proboszcza pobliskiej parafii, który opisał to zdarzenie i przybliżone miejsce gdzie zostali oni złożeni przez wojsko carskie. Znalezione je obok wspomnianego wcześniej pomnika z okresu międzywojennego oddającemu hołd innym powstańcom- styczniowym z 1863r.


Czas otwarcia: arboretum można bezpłatnie zwiedzać od 1 kwietnia do 30 września, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 a soboty i niedziele w godz. 10.00-18.00 a po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym również w innych terminach poza sezonem.

Zapraszamy do uzupełnienia opisu