Przeglądaj mapę
logoutZaloguj/Zarejestruj

Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego (Siedlce)

Siedlce

Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu MetalowegoDawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego istniejąca od 1903r.
Projekt budynku wykonał architekt miejski O. Czerwiński według planu akademika R. R. Morfieleda z 1891 r. Car Mikołaj II zatwierdził uchwałę rządową o przyznaniu corocznej dotacji w wysokości 7.465 rubli na prowadzenie szkoły rzemieślniczej.

Szkoła jest na ul. Konarskiego 11(dawna ulica Szkolna), obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica adres strony http://www.zsp1.siedlce.pl.

Zdjęcie archiwalne ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Od 1961r  5-letnie Technikum Elektryczne o specjalności: elektroenergetyka.

Od 1965r

W sierpniu władze oświatowe powołały, na bazie istniejących szkół, zbiorczą placówkę oświatową pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Karola Świerczewskiego.

W skład zespołu weszły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o kierunkach kształcenia: mechanik samochodowy, ślusarz, tokarz, elektromonter, radiomonter.
Technikum Elektryczne 5-letnie o specjalnościach: elektroenergetyka, radiotechnika i telewizja (w następnych latach elektronika).
Technikum Elektryczne 3-letnie na podbudowie ZSZ o specjalności: elektroenergetyka.
Państwowa Szkoła Techniczna o 5-semestralnym cyklu nauczania kształcąca absolwentów liceów ogólnokształcących o specjalności telewizja odbiorcza.

Od 2002

Z dniem 1 września2002, na mocy uchwały Rady Miasta Siedlce, powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica. Nominację na dyrektora szkoły otrzymał mgr inż. Mirosław Osiński. W skład Zespołu wchodzą:

  • III Liceum Ogólnokształcące
  • I Liceum Profilowane
  • Technikum Nr I
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ.

Zdjęcia archiwalne

Nieprzypisany
Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego
Dawna Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego©umieścił: Muzeum Regionalne Siedlce


Linki zewnętrzne

Link do Wikipedii
Oficjalna strona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Siedlcach
http://www.zspnr1.siedlce.pl/absolwenci/index.php?pokaz=1942-1943